Administracja serwerami

Administracja serwerami

Jeżeli w Twojej firmie znajduje się serwer/y lub potrzebujesz rozszerzyć obecną infrastrukturę o urządzenia serwerowe, wirtualizacji, przechowywania danych, zarządzania użytkownikami lub dokonać migracji na inne urządzenia, jest to zakładka przeznaczone dla profilu Twojej firmy.
Jesteśmy wstanie zadbać i pomóc w poniższych obszarach jak:

 • Dobór odpowiedniego sprzętu do wymagań firmy
 • Wybór odpowiedniego oprogramowania i licencji 
 • Instalacja i konfiguracja VPS
 • Administracja serwerami ciągła
 • Rozbudowę istniejących serwerów
 • Aktualizacji oprogramowania
 • Przejęcie administracji
 • Usuwanie awarii
 • Migracje kont hostingowych

ADMINISTRACJA SYSTEMAMI LINUX I WINDOWS

Wszystkie wdrożone systemy i usługi wymagają stałej opieki profesjonalistów, aby zapewnić im sprawne i bezpieczne funkcjonowanie. Administracja systemami informatycznymi składa się z czterech istotnych aspektów, wśród których wymieniamy: działania prewencyjne, monitorowanie, weryfikowanie i reagowanie na zdarzenia.
W ramach administracji systemami informatycznymi specjaliści firmy Networkmanager wykonują następujące usługi:

 •  Zarządzanie aktualizacjami – aktualizacje zawierają poprawki związane ze sprawnością działania infrastruktury, a także łatają wykryte zagrożenia dla bezpieczeństwa systemów IT. Istotne wydaje się zweryfikowanie, czy dana aktualizacja jest w pełni kompatybilna z posiadanym sprzętem i oprogramowaniem, zanim zostanie ona wdrożona.
 •  Zapisywanie przypadków odbiegających od normy – rekomendujemy przeprowadzanie cyklicznych weryfikacji logów systemowych. Nasi inżynierowie, doświadczeni w działaniach związanych z bezpieczeństwem systemów IT, są w stanie przeprowadzić je szybko i starannie.
 •  Wykonywanie przeglądów kopii bezpieczeństwa – poddajemy regularnym przeglądom backup, który dopiero odpowiednio przygotowany może być zakwalifikowany jako wartościowa część systemu bezpieczeństwa w firmie. Przeglądy stanowią jeden z podstawowych elementów administracji systemami informatycznymi.
 •  Prowadzenie monitoringu informatycznego usług – bieżąca obserwacja systemów i sieci pozwala na kontrolowanie niepokojących zmian. Dzięki zastosowaniu monitoringu IT administrator natychmiast zostaje poinformowany o konieczności podjęcia działania w przypadku istniejącego zagrożenia.


Obsługa informatyczna firm  czyli tzw. Outsourcing IT, jest to zapewnienie Twojej firmie pełnego wsparcia i ochrony informatycznej bez konieczności tworzenia kolejnych etatów. Jest to obecnie jedna z najpopularniejszych metod redukcji wydatków firm.
Opiekę informatyczną stanowi zespół informatyków z zewnętrznej firmy takiej jak NETWORKMANAGER

Do zadań firmy świadczącej usługi Outsourcingu należy przede wszystkim zapewnienie ciągłości działania biznesu poprzez dbanie o bezpieczeństwo danych na firmowych serwerach, konfiguracja sprzętu informatycznego takiego jak switche, routery itp., wszelkie doradztwo, propozycje nowoczesnych rozwiązań i standaryzowania struktury informatycznej, konfiguracja i optymalizacja sieci, zapewnienie zdalnej pomocy, wdrażanie oprogramowania i jego aktualizacje, tworzenie nowych stanowisk pracy, dobieranie sprzętu i jego ewentualny zakup, opieka nad licencjami, zarządzanie bazami danych, drukarkami, komputerami, urządzeniami mobilnymi, uprawnieniami i pocztą elektroniczną.

Oferujemy obsługę informatyczną na zasadzie bieżącego nadzoru informatycznego nad infrastrukturą techniczną pracującą u Państwa w firmie. Przydzielone zadania mogą być realizowane w ramach ryczałtu godzinowego w skali miesiąca. Gwarantujemy szybką reakcję na zgłoszenia, fachową diagnozę i możliwe szybką pomoc przy rozwiązywaniu problemów i usunięciu usterek lub usprawnieniu pracy.

Jesteśmy rzetelną i uczciwą firmą. Wszelkie naprawa związane z zakupem lub modyfikacją sprzętu są omawiane z osobą odpowiedzialną za finanse w Państwa firmie. Sprawdź naszą ofertę, wypróbuj naszych fachowców i przekonaj się o wysokiej jakości naszych usług.

 • Nasza kompleksowa oferta obejmuje m.in:
 • Bieżący nadzór nad sieciami teleinformatycznymi i osprzętem,
 • Dozór sprzętu komputerowego, serwerowego i peryferyjnego,
 • Konserwacja sprzętu, serwis, rozbudowa i modernizacja,
 • Nadzór nad oprogramowaniem firmowym,
 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa,
 • Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego,
 • Internetowy monitoring IP,
 • Obsługę strony internetowej,
 • Prowadzenie działań marketingowych w internecie.
 • Zdalna administracja serwerami
 • Wdrożenie chmury obliczeniowej.