Administracja serwerami

Administracja serwerami

Jeżeli w Twojej firmie znajduje się serwer/y lub potrzebujesz rozszerzyć obecną infrastrukturę o urządzenia serwerowe, wirtualizacji, przechowywania danych, zarządzania użytkownikami lub dokonać migracji na inne urządzenia, jest to zakładka przeznaczone dla profilu Twojej firmy.
Jesteśmy wstanie zadbać i pomóc w poniższych obszarach jak:

Dobór odpowiedniego sprzętu do wymagań firmy
Wybór odpowiedniego oprogramowania i licencji
Instalacja i konfiguracja VPS
Administracja serwerami ciągła
Rozbudowę istniejących serwerów
Aktualizacji oprogramowania
Przejęcie administracji
Usuwanie awarii
Migracje kont hostingowych

ADMINISTRACJA SYSTEMAMI LINUX I WINDOWS

Wszystkie wdrożone systemy i usługi wymagają stałej opieki profesjonalistów, aby zapewnić im sprawne i bezpieczne funkcjonowanie. Administracja systemami informatycznymi składa się z czterech istotnych aspektów, wśród których wymieniamy: działania prewencyjne, monitorowanie, weryfikowanie i reagowanie na zdarzenia.
W ramach administracji systemami informatycznymi specjaliści firmy Networkmanager wykonują następujące usługi:

  •  Zarządzanie aktualizacjami – aktualizacje zawierają poprawki związane ze sprawnością działania infrastruktury, a także łatają wykryte zagrożenia dla bezpieczeństwa systemów IT. Istotne wydaje się zweryfikowanie, czy dana aktualizacja jest w pełni kompatybilna z posiadanym sprzętem i oprogramowaniem, zanim zostanie ona wdrożona.
  •  Zapisywanie przypadków odbiegających od normy – rekomendujemy przeprowadzanie cyklicznych weryfikacji logów systemowych. Nasi inżynierowie, doświadczeni w działaniach związanych z bezpieczeństwem systemów IT, są w stanie przeprowadzić je szybko i starannie.
  •  Wykonywanie przeglądów kopii bezpieczeństwa – poddajemy regularnym przeglądom backup, który dopiero odpowiednio przygotowany może być zakwalifikowany jako wartościowa część systemu bezpieczeństwa w firmie. Przeglądy stanowią jeden z podstawowych elementów administracji systemami informatycznymi.
  •  Prowadzenie monitoringu informatycznego usług – bieżąca obserwacja systemów i sieci pozwala na kontrolowanie niepokojących zmian. Dzięki zastosowaniu monitoringu IT administrator natychmiast zostaje poinformowany o konieczności podjęcia działania w przypadku istniejącego zagrożenia.