Archiwizacja danych

Archiwizacja danych

Jak ważne są dane zapisane na dyskach serwerów, zwykle przekonuje się Klient, który takie dane utracił. Często straty związane z brakiem danych (czasy przestojów, brak dostępu do informacji biznesowych itd.) są niewspółmierne z wydatkami, jakie należało ponieść na zakup i uruchomienie sprawnego systemu zabezpieczenia takich danych. Celem wdrożenia systemu bezpieczeństwa i archiwizacji danych firmowych jest m.in. ochrona na wypadek:

awarii sprzętu, w szczególności dysków twardych
omyłkowego lub rozmyślnego skasowania
ataku wirusów
ataku hackerskiego
zdarzeń losowych (kradzieży sprzętu, pożaru…)

Korzyści z wdrożenia Archiwizacji danych:

zabezpieczenie danych przed mikro-awariami (przypadkowe skasowanie pliku) oraz przed prawdziwymi katastrofami (awaria dysku, włamanie, pożar, zalanie itp.)
możliwość zapisywania kopii zapasowych w postaci zaszyfrowanej
możliwość wyboru rodzaju archiwizacji (pełna, przyrostowa)
możliwość definiowania częstotliwości wykonywania poszczególnych archiwizacji
bezproblemowe odzyskiwanie danych w razie zaistnienia katastrofy
możliwość przechowywania krytycznych danych poza obszarem przedsiębiorstwa (np. w odległym oddziale)

W zakresie Archiwizacji danych proponujemy następujące rozwiązania i usługi:

instalację i konfigurację macierzy dyskowych z nadmiarowością dysków
uruchamianie klastrów serwerowych, czyli rozłożenie pracy na kilka serwerów, skonfigurowanych w taki sposób, aby awaria jednego z nich nie powodowała przerwy w pracy użytkowników
uruchamianie dedykowanych serwerów przeznaczonych do przechowywania kopii zapasowych
dostarczanie i konfigurację systemów archiwizujących dane na nośnikach zewnętrznych (np. na taśmach, płytach DVD itp.)
oprogramowanie zapewniające archiwizację wymaganych danych i zapewniające spójność zapisanych informacji
zdalną archiwizację danych na serwerach NETWORKMANAGER.PL
budowę zapasowych serwerowni (centrów danych)