Instalacja Directadmin od podstaw z pełną optymalizacją cz.3 – WWW

Instalacja Directadmin od podstaw z pełną optymalizacją cz.3 – WWW

Optymalizacja serwera z Directadmin

Pewnie zastanawiasz się jak skutecznie przyspieszyć działanie stron wykorzystując twoje zasoby które masz w serwerze na 100%.
Dzisiaj poznasz kilka tajników optymalizacji serwera które ci pomogą wykorzystać do granic możliwości  serwer.

Ale teraz kilka wyjaśnień gdy stawiasz w trybie Apache_nginx to nie jest żadna optymalizacja samo postawienie serwera w ten tryb nie jest optymalizacją i nigdy nie będzie.

Jak w takim zoptymalizować serwer z APACHE_NGINX i zmusić go do pełnej optymalizacji. Wydaj kilka poleceń

cd /usr/local/directadmin/data/templates/custom
cp ../nginx_server.conf .
Otwórz plik poleceniem
nano nginx_server_cache.conf


|CUSTOM4|
|*if HAVE_NGINX_PROXY!="1"|
# Początek
gzip on;
gzip_types text/css text/x-component application/x-javascript application/javascript text/javascript text/x-js text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/bmp application/java application/msword application/vnd.ms-fontobject application/x-msdownload image/x-icon image/webp application/json application/vnd.ms-access application/vnd.ms-project application/x-font-otf application/vnd.ms-opentype application/vnd.oasis.opendocument.database application/vnd.oasis.opendocument.chart application/vnd.oasis.opendocument.formula application/vnd.oasis.opendocument.graphics application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet application/vnd.oasis.opendocument.text audio/ogg application/pdf application/vnd.ms-powerpoint application/x-shockwave-flash image/tiff application/x-font-ttf audio/wav application/vnd.ms-write application/font-woff application/font-woff2 application/vnd.ms-excel;
location ~ \.(css|htc|less|js|js2|js3|js4)$ {
expires 31536000s;
etag on;
if_modified_since exact;
add_header Pragma "public";
add_header Cache-Control "max-age=31536000, public";
add_header X-Powered-By "Networkmanager.pl";
try_files $uri $uri/ $uri.html /index.php?$args;
}
location ~ \.(html|htm|rtf|rtx|svg|txt|xsd|xsl|xml)$ {
expires 3600s;
etag on;
if_modified_since exact;
add_header Pragma "public";
add_header Cache-Control "max-age=3600, public";
add_header X-Powered-By "Networkmanager.pl";
try_files $uri $uri/ $uri.html /index.php?$args;
}
location ~ \.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|eot|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|webp|json|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|otf|_otf|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|svg|svgz|swf|tar|tif|tiff|ttf|ttc|_ttf|wav|wma|wri|woff|woff2|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip)$ {
expires 31536000s;
etag on;
if_modified_since exact;
add_header Pragma "public";
add_header Cache-Control "max-age=31536000, public";
add_header X-Powered-By "Networkmanager.pl";
try_files $uri $uri/ $uri.html /index.php?$args;
}
location ~ \.(bmp|class|doc|docx|eot|exe|ico|webp|json|mdb|mpp|otf|_otf|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|pot|pps|ppt|pptx|svg|svgz|swf|tif|tiff|ttf|ttc|_ttf|wav|wri|woff|woff2|xla|xls|xlsx|xlt|xlw)$ {
etag off;
if_modified_since off;
try_files $uri $uri/ $uri.html /index.php?$args;
}
add_header Referrer-Policy "";
|*endif|

Gdy dodasz domenę użytkownika nowego wszystko będzie trzymane w podręcznej pamięci przeglądarki co przełoży się znacznie na mniejsze użycie zasobów serwera.

Ale czy to wszystko można zrobić by znacznie szybciej serwer działał ? NIE można wiele więcej zrobić dowiesz się w kolejnym poradniku co można zrobić aby jeszcze bardziej serwer docisnąć niestety kod się rozjeżdża będzie o tym w kolejnej części

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *