Inwentaryzacja zasobów serwerowych

Mar 8, 2020

Inwentaryzacja zasobów serwerowych

 

Networkmanager jako jedyny podmiot na rynku świadczy usługi inwentaryzacji infrastruktury w serwerowniach, polegające na identyfikacji i opisaniu wszystkich szaf rackowych oraz urządzeń w nich zainstalowanych oraz połączeń logicznych oraz połączeń elektrycznych.

 

Poszczególne połączenia i urządzenia otrzymują etykietę ze ściśle określoną numeracją. Identyfikowane i opisywane jest również rozmieszczenie poszczególnych urządzeń w szafach rackowych. Zebrane dane mogą być gromadzone w dedykowanym oprogramowaniu. Software ten umożliwia Klientowi pełen nadzór nad faktycznym stanem infrastruktury objętej inwentaryzacją, co bezpośrednio przekłada się na łatwość późniejszego planowania i zarządzania każdym jej obszarem ze szczególnym uwzględnieniem nadzorowania wprowadzonych zmian.Należy podkreślić, że po przeprowadzeniu inwentaryzacji oraz po dokonaniu wdrożenia oprogramowania istnieje dodatkowo możliwość nadzorowania:

• procesów związanych z okresowym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym poszczególnych urządzeń,

• kolejki zadań do wykonania oraz osób odpowiedzialnych za jej realizację dla każdej czynności realizowanej w serwerowni.

 

Firma świadczy usługi inwentaryzacji innych systemów zainstalowanych w pomieszczeniach Data Center, pośrednio związanych z funkcjonowaniem tego typu pomieszczeń (systemy alarmowe, kontroli dostępu, gaszenia, klimatyzacji oraz systemy zasilania awaryjnego).

Dodaj komentarz