Przywrócenie bazy danych przez SSH w formacie gz

  • Home
  • MySQL
  • Przywrócenie bazy danych przez SSH w formacie gz
Mar 29, 2020

Jak przywrócić bazę danych skompresowaną za pomocą SSH polecenie poniżej pomoże ci w tym.

gunzip < baza.sql.gz | mysql -u [użytkownik] -p[hasło] [nazwabazy]

Dodaj komentarz