Konto SSH w hostingu – polecenia które warto znać aby ułatwić sobie życie.

  • Home
  • Aktualności
  • Konto SSH w hostingu – polecenia które warto znać aby ułatwić sobie życie.

Konto SSH w hostingu – polecenia które warto znać aby ułatwić sobie życie.

Sprawdzenie ile zajmuje katalog z plikami

du -hs * | sort -rh | head -5

5 – oznacza 5 największych katalogów możesz zamienić na dowolną liczbę

Wynik z tego polecenia pokaże nam który katalog najwięcej zajmuje, po przejściu do tego katalogu można dalej listować który plik jest tym dużym.

Kopiowanie danych między serwerami

scp -r folder [email protected]:/katalog docelowy

Przenoszenie katalogów

mv folder docelowa lokalizacja

Kopiowanie katalogów

cp -r katalog a /sciezka/docelowa

Gdzie jestem
pwd

Zrzut bazy danych

mysqldump -uUSERNAME -p DATABASE > backup.sql

Wgranie bazy danych

mysql -uUSERNAME -p DATABASE < backup.sql

Tworzenie archiwum

tar -zcvf nazwapliku.tar.gz folder do kompresji
Rozpakowanie archiwum
tar xvf nazwapliku.tar.gz
Konsolowy edytor plików
nano nazwapliku.php
ctr +x powoduje zamknięcie przed zostaniesz zapytany czy zapisać zmianę naciśnij Y

Dodaj komentarz