Tag - anonimowosc w sieci

Jak być anonimowym w sieci webinar cz.1

Informatyka śledcza czyli jak nie zostawiać po sobie żadnych śladów w internecie! Intencją autora ani wydawcy artykułu nie jest namawianie bądź zachęcanie do łamania prawa. Jeśli popełniłeś lub masz zamiast popełnić przestępstwo, bądź masz wątpliwości, czy Twoje działania nie będą łamać prawa, powinieneś skonsultować się z najbliższą jednostką Policji lub Prokuratury, a jeśli są one związane z pieniędzmi, dla [...]